Vanliga frågor om ISK-skatt

Hur fungerar beskattning av investeringssparkonton?

Om du har sparat i värdepapper tidigare, utan att använda ISK, är du förmodligen van vid att det är realiserade vinster som beskattas, och att du kan göra avdrag för kostnader och realiserade förluster. Exempel: Du köper en aktiepost för 10 000 kronor och säljer den senare för 15 000 kronor. Du har nu realiserat en vinst, och det är den du betalar 30% skatt på.

Med ett ISK fungerar det annorlunda. Det är inte realiserade vinster du skattar på, och inte heller värdeökningar. Istället är det själva värdet på innehavet som ligger till grund för din skattskyldighet, plus de insättningar du gjort under beskattningsåret.

Sparande isk konto

Exakt hur du räknar du din skatt hittar du information om hos Skatteverket. Du behöver dock inte göra själva uträkningen själv om du inte vill, eftersom Skatteverket kommer att göra den, baserat på uppgifter som de får in direkt från företaget du har ditt ISK hos (t ex en bank eller aktiemäklare).

Lite kortfattat fungerar beskattning av ISK såhär:

  1. Skatteverket räknar fram kapitalunderlaget för ditt ISK. Det är det genomsnittliga värdet på tillgångarna i ditt ISK under beskattningsåret (mätt vid ingången till varje kvartal) plus de insättningar som gjorts under beskattningsåret.
  2. Därefter räknar Skatteverket fram schablonintäkten för ditt ISK. Den var för beskattningsåret 2020 1,25% av kapitalunderlaget. Exempel: Kapitalunderlaget var 150 000 kronor. Schablonintäkten var 1 875 kronor, eftersom 1,25% av 150 000 kronor är 1 875 kronor.
  3. På schablonintäkten betalar du 30% skatt. I exemplet ovan blir det alltså 562 kronor och 50 öre att betala i skatt, eftersom 1 875 kronor x 30% = 562,50 kr.

Statslåneräntans koppling till beskattningen av ISK

För beskattningsåret 2020 var schablonintäkten 1,25% av kapitalunderlaget, men det är inte säkert att det blir så för kommande år, eftersom procentsatsen varierar med statslåneräntan. För att få fram schablonintäkten ska man ta statslåneräntan (den 30 november året innan beskattningsåret) och lägga på en procentenhet och därefter multiplicera med kapitalunderlaget. Om statslåneräntan plus en procentenhet blir lägre än 1,25% är det dock 1,25% man ska använda istället.

Exempel:

  • Kapitalunderlaget är 150 000 kronor. Statslåneräntan den 30 november var 2%. 2% + 1% är 3%. 150 000 kronor x 3% = 4 500 kronor. Schablonintäkten var alltså 4 500 kronor, och innehavaren av detta ISK ska betala 30% av 4 500 kr i skatt, det vill säga 1 350 kronor.
  • Kapitalunderlaget är 150 000 kronor. Statslåneräntan den 30 november var 0,1%. 0,1% + 1% är 1,1%. Detta är lägre än 1,25% så vi använder 1,25% istället. Schablonintäkten blir 1 875 kronor, eftersom 1,25% av 150 000 kronor är 1 875 kronor. På detta ska det betalas 30% i skatt, det vill säga 30% av 1 875 kr, vilket är 562 kronor och 50 öre.

Varför måste jag betala skatt trots att värdet på tillgångarna i mitt ISK gick ned under året?

Det beror på att det är själva värdet på tillgångarna + insättningar som ligger till grund för skatten. Skatten baseras inte på värdeökningar eller realiserade vinster. Därför kommer du att betala skatt även för år där du haft en värdeminskning, så länge tillgångarna i ditt ISK fortfarande hade ett värde under beskattningsåret.

Varför avråder ni från att använda ISK för långtidsförvaring av pengar?

Eftersom alla tillgångar som förvaras i ditt ISK igår i beskattningsunderlaget. Om du har dina sparpengar i ett vanligt bankkonto betalar du bara skatt på eventuella räntevinster. Om du däremot har pengar i ditt ISK konto ingår beloppet i beskattningsunderlaget.

Det är tillåtet att förvara pengar (både svensk och utländsk valuta) i sitt ISK, men det är inte smart att använda det för långsiktigt sparande. Om du precis har sålt av värdepapper i ditt ISK och planerar att snart investera på nytt är det praktiskt att låta pengarna ligga kvar så du slipper göra ytterligare en insättning senare. Om du däremot vill spara pengarna över längre tid bör de flyttas till ett vanligt bankkonto.

Blir det krångligt att deklarera om jag gör min aktiehandel i ett ISK istället för i mitt vanliga aktiekonto?

Nej, tvärt om. Med ett ISK kommer företaget du har ditt ISK hos att skicka in erforderlig information till Skatteverket, och Skatteverket räknar ut din skatt så att den kan tryckas på deklarationsblanketten.

Undantag gäller för vissa intäkter och skatter som rör utlandet, där kan du själv behöva förse Skatteverket med information, till exempel om du vill göra avdrag för utländsk skatt på aktieutdelningar.

Får jag göra förlustavdrag för realiserade förluster som skett i mitt ISK?

Nej. Med ett ISK är det inte realiserade vinster som ligger till grund för beskattningen, och du får därför inte heller göra avdrag för realiserade förluster.

Kan jag ta ut pengar skattefritt från mitt ISK?

Ja, att ta ut pengar från ditt ISK utlöser inte någon särskild skattskyldighet.

ISK är inte ett låst sparande. Du kan när som helst ta ut de pengar du har i ditt ISK, och du kan när som helst ge order om att värdepapper i ditt ISK ska säljas av.

Hur fungerar det skattemässigt att flytta värdepapper från mitt ena ISK till mitt andra ISK?

Det räknas som en flytt, och utlöser inte någon reavinstbeskattning eller liknande.

Hur fungerar det skattemässigt att flytta värdepapper från min värdepappersdepå till mitt ISK?

En flytt av värdepapper från din värdepappersdepå till ditt ISK räknas skattemässigt inte som en flytt, utan som att du säljer av värdepapper i din värdepappersdepå och sedan köper värdepapper i ditt ISK. Om du säljer värdepappren med vinst i din depå utlöses därför reavinstbeskattning.

Man bör noga räkna på fördelar och nackdelar innan man ”flyttar” värdepapper från VP-depå till ISK, så att man inte råkar ut för någon obehaglig överraskning.

Hur fungerar det skattemässigt att flytta värdepapper från min kapitalförsäkring till min ISK?

Det går inte att flytta värdepapper från din kapitalförsäkring till ditt ISK. Frågan kommer därför inte att aktualiseras.

Du äger inte de värdepapper som ligger i din kapitalförsäkring. Det är försäkringsbolaget som äger dem, och du har bara en ekonomisk fordran på försäkringsbolaget. Det är till exempel därför du inte har någon rösträtt på bolagsstämman för aktiebolag vars aktier ligger i din kapitalförsäkring. Rätten att närvara vid bolagsstämman och rösta där tillfaller försäkringsbolaget, som är den juridiska ägaren av aktierna.

Hur fungerar det med skatt på utländska aktieutdelningar?

Ett ISK kan användas för att köpa aktier i utländska företag. Därför finns också möjlighet att få aktieutdelningar från utlandet. Vad händer då om aktieutdelningen beskattas i det land där aktiebolaget är hemmahörandes?

Svaret är att om utdelningen beskattas i utlandet ska en avräkning ske på den svenska skatt du betalar. Detta sker tyvärr inte automatiskt, utan är en situation där du själv måste redovisa den utländska skatten som en kontrolluppgift i din deklaration.

För mer information, kontakta Skatteverket eller besök deras sajt.

Är avgifter avdragsgilla på min ISK-skatt?

Nej. Du kan inte dra av avgifter, till exempel courtage, fondförvaltningsavgifter eller liknande.